Yayın Kurulu
Sevil Karacık
FMV Kültür Sanat Yöneticisi
skaracik@fmv.edu.tr

 

Ömer Orhan
FMV Özel Ayazağa Işık
Lisesi Müdürü
oorhan@fmv.edu.tr
omer.orhan@fmvisik.k12.tr

Şenay Kurt
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
Müdür Yardımcısı
skurt@fmv.edu.tr
Euro.Message madebycat