BAŞARININ ŞİFRESİ

Rehberlik Servisi tarafından 6. Sınıf öğrencilerimize yönelik ‘’Başarının Şifresi’’ adlı

seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerde öğrencilerimize verimli ders çalışma teknikleri, ders

çalışırken dikkat edilmesi gerekenler, sınav stratejileri, zaman yönetimi, hedef belirleme konularında

bilgi verilmiştir. Öğrenciler çalışma süresince notlarını alarak, etkin katılım göstermişlerdir.

THE KEY OF SUCCESS

The seminar named as The Key of the Success was held by the Guidance Service for

6 th grade students. In this seminar, our students were informed about efficient study

techniques, things to pay attention while studying, strategies of exam, time management and

goal setting. The students participated in the seminar actively.

Galeri