OKULUMUZDA MATBEG SINAVINI GERÇEKLEŞTİRDİK

20.02.2020 Perşembe günü okulumuzda MATBEG sınavını gerçekleştirdik. MATBEG problemleri öğrencilerin mantıksal akıl yürütme, strateji geliştirme, görsel hafızasını ve işlem becerisi alanlarını geliştirmektedir. Öğrencilerin birer "yaratıcı problemler çözebilen bireyler" olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır. Sınava 5,6 ve 7. sınıflardan öğrencilerimiz katıldılar.

There was an exam “MATBEG” on Thursday, 20.02.2020 in our school. MATBEG problems improve the students' skills such as logical reasoning, strategy development, visual memory and computation. It is an application developed for the primary and secondary school levels. Also, it developed to make students as "individuals who can solve creative problems". There were different types and numbers of extraordinary problems for each grade level. 5th, 6th and 7th grade students took the exam.

Galeri