Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Derneği (IASL) 48. Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Yıllık Konferansı Gerçekleşti

FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi okul kütüphanecisi Sevgi Arıoğlu, Orta Doğu & Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü görevini yürüttüğü Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Derneği’nin Dubrovnik’te düzenlediği 45 ülkeden 240 katılımcının olduğu konferansa katılarak FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi’nin bilgi okuryazarlığı programı, IB DP bitirme tezi uygulamaları ve okuma kültürü projelerini aktardı.

HIRVATİSTAN’IN Dubrovnik şehrinde, 21-25 Ekim’de düzenlenen Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Derneği (IASL) 48. Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Yıllık Konferansı’nda, derneğin “Orta Doğu & Kuzey Afrika Ülkeleri Bölge Direktörü” olarak görev yapan FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi okul kütüphanecisi Sevgi Arıoğlu, "Effective school library applications as a transformative force for change in school community" (okul toplumunda değişim için dönüştürücü güç olarak okul kütüphanesi uygulamaları) başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Uluslararası bir konferansta kütüphane uygulamalarımız paylaşıldı

Sunumda, FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi Kütüphanesi’nde uygulanan okuma kültürü projeleri, bilgi okuryazarlığı eğitim programı, IBDP bitirme tezi uygulamaları ve disiplinler arası işbirliği ile gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve edebiyat alanındaki etkinlikler okul kütüphaneciliği alanında düzenlenen 45 ülkenin yer aldığı uluslararası bir platformda aktarıldı.

FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi kütüphane uzmanı Sevgi Arıoğlu, Mayıs 2018 tarihinde IASL tarafından, okul kütüphaneciliği programlarının gelişimi ve kütüphaneciler arası profesyonel gelişim ortamlarının yaratılması amacıyla, derneğin “Orta Doğu & Kuzey Afrika Ülkeleri Bölge Direktörlüğü” görevine getirilmişti.