İK Politikamız

İnsan Kaynakları Misyonumuz

"Önce iyi insan yetiştirmek"

gayesinde olan Feyziye Mektepleri Vakfı'nın İnsan Kaynakları misyonu;


Çağdaş, evrensel, laik, demokratik bir ortam sunarak,

Araştıran, düşünen, sorgulayan, gelişmeye ve geliştirmeye açık çalışanlarla

Vakıf okullarımızı gelecek yıllara taşımak.

İnsan Kaynakları Politikamız

 *İş Kanunu, SGK ve MEB kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda, çalışanın ve işverenin haklarını eşit düzeyde koruyan ve kollayan uygulamalar geliştirmek.

 *Kurum kültürüne uygun çalışanların işe alımının yapılmasını sağlamak, hizmet içi eğitimlerle gelişimlerine katkıda bulunmak, performanslarını artırmak.

 *Vakfımızın belirlemiş olduğu hedeflere, Genel Müdürlük ve Okul Yönetimleriyle birlikte uygulamalar geliştirerek ulaşmak.

 *Mutlu çalışanın, başarılı işler ortaya çıkaracağının bilinciyle çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar geliştirmek.

 *Teknoloji desteği ile etkin ve verimli kurumsal bir yapı kurarak, geleceğe dönük öngörülü projeler geliştirmek.

 *Kurumsal değerlerimizi gözeterek yerleşkeler arası eğitim, toplantı ve organizasyonlar düzenleyerek çalışanlarımıza "Işıklı" kimliği kazandırmak.