Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

FMV Özel Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi; eğitim-öğretim sürecini bir bütün olarak görerek; onların zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal ve ilişkisel gelişimlerini eşit derecede desteklemeyi hedefler. Öğrencilerin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık süreci içinde yapılan tüm görüşmeler gizlilik çerçevesinde, güven ilişkisi içerisinde, kişilik haklarına saygı gösterilerek gerçekleştirilir.

Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda; öğrenci, öğretmen ve velilerle bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, sınıf içi etkinlikler, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları, grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları, veli seminerleri, veli buluşmaları yapılır, bültenler hazırlanır.

Bireysel Görüşmeler: Öğrenci ve veliler; aile içi ilişkiler, sosyal iletişim, duygusal kaynaklı davranışsal ve akademik zorluklar, kendini ifade edebilme, duygusal gelişimin desteklenmesi, içgörü ve farkındalık kazanma konularında rehberlik servisinden yararlanabilirler.

Bireysel psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları öğrencinin kendi talebi; velisinin veya öğretmenlerinin yönlendirmesi; psikolojik danışmanın gözlemleri veya Rehberlik Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi sonucu görülen ihtiyaç doğrultusunda planlanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmaktadır. Rehberlik çalışmalarının etkililiği için okul toplumunu oluşturan aile, okul çalışanları ve diğer ilgililerin gönüllü işbirliği esastır. Çocukta ruhsal duygusal bir dönüşüm sağlanabilmesi için okul-aile-çocuk üçgeninin tüm ayaklarının beraber hareket edebilmesi, ailelerin paylaşımı ve işbirliği, rehberlik servisi çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Grup Çalışmaları: Grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları, öğrencilerin kendi yaş grubundaki arkadaşları ile aynı sosyal etkileşim ortamında bulunarak ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda birlikte çalışabilmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerin yaşıtlarıyla bir arada olarak duygu ve düşüncelerine dair farkındalık kazanmaları ve yeni ifade yolları keşfedebilmeleri amacıyla belirli sayıda öğrenci katılımıyla gerçekleştirilir.

Bireysel Veli Görüşmeleri: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’nin temel amacı, velilerimizle işbirliği sağlayarak, öğrencilerimizin yaşadıkları çeşitli duygusal sorunlarla baş edebilmelerine, yaş özelliklerine uygun gerekli sosyal becerileriler kazanabilmeleri ve olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencinin sosyal, duygusal, bilişsel alanlarda bir dönüşüme ihtiyacı olduğu durumlarda etkili yardımın ulaştırılabilmesi adına ailelerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenli aralıklarla planlanan bu görüşmelere aileler de dahil edilmektedir.

Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır. Velilerimizin acil durumlar dışında düzey psikolojik danışmanından telefon veya mail yoluyla randevu alarak gelmeleri velilerimize gerekli zamanı ayırabilmek açısından önemlidir.

Seminer çalışmaları: İhtiyaç doğrultusunda tüm düzeylerde belirli aralıklarla bilgilendirici veli seminerleri düzenlenir.

Yıl içerisinde ihtiyaca yönelik olarak düzenlenen seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ve/veya konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Veli Buluşmaları: Öğrencilerimizin gelişim süreçlerine dair merak edilen ve ilgi duyulan konularla ilgili velilerimize destek olabilmek ve paylaşımda bulunabilmek adına “Veli Buluşmaları” etkinlikleri gerçekleştirilir. “Veli Buluşmaları” etkinlikleri belirli aralıklarda tüm düzeylerde, düzey psikolojik danışmanları tarafından yapılmaktadır.

Bültenler:  Bültenler yıl içerisinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrencileri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Yayınlanan bültenler velilerimizle e-posta yoluyla ve e-bülten olarak paylaşılır.