ÇEVRİM İÇİ BULUŞMALARI: BİR IŞIKLI PROF. DR. CELÂL ŞENGÖR İLE JEOLOJİK GEÇMİŞ VE LEVHA TEKTONİĞİ DERSLERİ

FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, 21.05.2020 ve 28.05.2020 Perşembe günleri, 1969 FMV Işık Ortaokulu mezunu Prof. Dr. Celâl ŞENGÖR ile "Jeolojik Geçmiş ve Levha Tektoniği" konulu çevrim içi derslerde bir araya gelmişlerdir. 1. derste; “Bilim nedir, nasıl yapılır? Bildiğimizi nasıl anlarız? Bilimi, bilimsel olmayandan nasıl ayırırız?” gibi sorularla bilginin ve bilimle yetiştirilmenin önemi üzerinde durulmuştur. Kesin doğrunun olmadığı bilimsel yöntemler kullanılarak bilginin araştırılması gerektiği, şüpheci ve sorgulayıcı olmanın kişiyi doğru bilgiye götüreceği vurgulanmıştır. Bilim kavramının ardından yer kabuğunun oluşumuna ilişkin çeşitli teorilere değinen Sayın ŞENGÖR, Alman yer bilimci Alfred Lothar Wegener’in  “Kıtaların Kayması” kuramını ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimize anlatmıştır. 

Prof. Dr. Celâl ŞENGÖR, 2. derste ise Güneş’in etrafında yer alan gezegenlerin yapıları ve özelliklerini anlatmış, bu gezegenlerin Dünya ile karşılaştırmasını yapmış; karalarda 200-300 m yüksekliğe kadar olan alanda, denizlerde -200 m derinliğe kadar olan bölümde canlıların %90’ının yer aldığı biyocoğrafya konusuna değinmiştir. Aristo’nun dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamasını, Eratosthenes’in MÖ 2. yy.da Dünya’nın çevresini nasıl hesapladığını anlatan Sayın ŞENGÖR, yer kabuğunun katmanları ve yerin yapısını akıcı bir dille anlatarak öğrencilerin ilgisini çekmiştir. Dersler, öğrencilerimizin sorularıyla tamamlanmıştır.

Değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Celâl ŞENGÖR’e teşekkür ederiz.

Galeri