Akademik Birimler Ayazağa Lise

Fen Dersleri Bölümü; fizik, kimya, biyoloji derslerini içermektedir. Fen grubu dersleriyle öğrencilere, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir vizyon kazandırmaya çalışmak bölümün ilk amacıdır. Günümüzde, fen alanında temel bilgilere dayalı gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Öğrencilerin bu hıza ayak uydurabilmeleri ve akranlarıyla yarışabilmeleri için gereken fen kültürü, okulun bütün imkânları kullanılarak verilmektedir. Bunun için öncelikle kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları ve donanımları yenilenmiştir. Ayrıca fen derslerinde ortak olarak kullandığımız "Arge Laboratuvarı"nda araştırma projesi çalışmaları yürütülmektedir. "İnsanlar duyduklarını unutur, gördüklerini hatırlar ve yaptıklarını bilirler." ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin konuları içselleştirmelerini sağlamak için her branşta, laboratuvarlarda deney sayıları artırılarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yenilenen 3D salonunda her branş ile ilgili 3D videolar izletilerek öğrencilerimizin konuları daha iyi kavraması sağlanmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda üniversite sınavında her geçen yıl daha yüksek başarılar elde edilmektedir.  
Fen derslerinin diğer bir amacı da öğrencilere fen yoluyla soyut düşünebilme yetisini kazandırarak onların yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılığa katkıda bulunmaktır. Bilimsel problem çözebilen,  farklı yollar ve yöntemler geliştiren, bunların verimliliğini göz önünde bulunduran, bu yöntemleri tartışan bireylerin topluma kazandırılması okulumuzun iyi insan yetiştirme politikasının bir parçasıdır.
Okulumuz fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri; MEB fen müfredatı kapsamında öngörülen hedef ve amaçları öğrencilerimize kazandırmak için çalışmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerimizin bireysel öğrenme metotlarına uygun yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Ayrıca eğitim teknolojilerinden de maksimum seviyede yararlanılmaktadır. Yenilenmiş aktif paneller, tüm derslik ve laboratuvarlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 
Dersleri etkin takip eden, yeterli tekrarı yapan ve öğrenmeye istekli öğrenciler yetiştirmek felsefesinin yanı sıra;

 • Analitik düşünebilen, analiz yapabilen ve bağlantı kurabilen,
 • Fen alanında özgüvene sahip,
 • Denemekten ve deney yapmaktan yorulmayan,
 • İspat yöntemlerini ve argümanları savunmak için gerekenleri bilen,
 • Verileri yorumlayan, verilerden mantıklı çıkarımlar yapan,
 • Teknoloji ve mühendisliğin yanında sanatta ve sosyal yaşamda fennin işlevini kavrayabilen,
 • Sorulara yaratıcı çözümler geliştiren, var olan çözüm yöntemlerini değişik parametrelere göre karşılaştıran,
 • Üç boyutlu ve soyut düşünebilen bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefleridir.

Öğrencilerin çevre ve toplum bilincini geliştirmek için bölümümüz tarafından çeşitli sosyal etkinlikler ve geziler gerçekleştirilmektedir. Günümüz çalışma hayatında başarılı ve mutlu olmak için sadece fizik, kimya ve biyoloji bilmek yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin kişisel farklılıklarını ortaya koymaları ve farklı yönlerini geliştirmeleri için akademik ve sosyal çalışmalar da yapılmaktadır.

BÖLÜM FAALİYETLERİ:

 • Bilim Kampı: Okulumuz 9, 10 ve 11. sınıflarında  öğrenim gören, matematik ve fen derslerinde başarılı olan öğrencilerin müfredat dışı kazanımlarını arttırmak amacıyla haziran ayı içerisinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliktir.
 • Bilimsel Pentatlon Yarışması: Okulumuzun Matematik ve Fen Bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir etkinliktir. İlimizdeki okulların üç kişilik ekiple katıldıkları bu etkinlikte, katılımcılara matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri alanında sorular sorulmaktadır.
 • Bilim Günü: Okulumuzun fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında öğrencilerimiz tarafından eğlenceli deneyler yapılmakta; bu deney gösterisine ana sınıfı ve ilköğretimden öğrenciler davet edilerek onların fen bilimlerine ilgileri arttırılmaya çalışılmaktadır.
 • Inventus Kulübü: Bölümümüz bünyesindeki Inventus Kulübü öğrencileri ile bilimsel araştırma projesi çalışmaları yapılmaktadır.
 • Bilimsel Geziler: CERN ve NASA gibi bilim ve uzay merkezlerine düzenlenen geziler ile uluslararası farkındalık yaratılmaktadır.
 • Son sınıf öğrencilerimize yönelik TYT - AYT çalışmaları ve sınavları
 • Ara sınıflarda bireysel çalışma ve etüt çalışmaları
 • TÜBİTAK gibi çeşitli kurumların düzenledikleri yarışmalar için proje grupları oluşturmak

 

Ayrıca öğrencilerin, uluslararası geçerliliği olan bir diploma alabilmeleri için IB felsefesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
Tüm akademik, kültürel, sosyal çalışmalarımızda hedefimiz; öğrencilerimizi evrensel düşünen, öğrenmeyi seven, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden, mutlu, duyarlı, insan haklarına saygılı, vatanına ve milletine yararlı, çağdaş, Atatürkçü iyi insanlar olarak yetiştirmek; geleceğe ve üniversiteye hazırlamaktır.

Matematik derslerinin amacı , öğrencilere matematik yoluyla soyut düşünebilme yetisini kazandırarak onların yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılıklarına katkıda bulunmaktır.Türkiyenin aydın geleceğini oluşturacak, problem çözebilen,  farklı yollar ve yöntemler geliştiren, bunların verimliliğini göz önünde bulunduran, bu yöntemleri tartışan, Atatürk İlke ve İnkılaplarını doğru tanımlayabilen, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, 
bireylerin kazandırılması okulumuzun iyi insan yetiştirme politikasının bir parçasıdır. 
Okulumuz Matematik öğretmenleri, MEB matematik müfredatı kapsamında öngörülen hedef ve amaçları öğrencilerimize kazandırmak için çalışır. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerimizin bireysel öğrenme metotlarına uygun yöntem ve teknikler kullanılır. Ayrıca eğitim teknolojilerinden de maksimum seviyede yararlanılır. Etkileşimli tahta, projeksiyon ve ses sistemi, öğrenci ve öğretmenlerde tablet kullanımı, derslerdeki konulara göre geogebra, sketchpath, wolframalpha bilgisayar programları etkili şekilde kullanılır. 
Dersleri etkin takip eden, yeterli tekrarı yapan ve öğrenmeye istekli öğrenciler yetiştirmek felsefesinin yanı sıra;

 • Analitik düşünebilen, analiz yapabilen ve bağlantı kurabilen,
 • Matematikte özgüvene sahip olan,
 • Denemekten ve deney yapmaktan yorulmayan
 • İspat yöntemlerini ve argümanını savunmak için gereklerini bilen,
 • Verileri yorumlayan, verilerden mantıklı çıkarımlar yapan,
 • Teknoloji ve mühendisliğin yanında sanatta ve sosyal yaşamada da matematiğin işlevini kavrayabilen,
 • Sorulara yaratıcı çözümler geliştiren, var olan çözüm yöntemlerini değişik parametrelere göre karşılaştıran,
 • Üç boyutlu ve soyut düşünebilen bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefleridir.

 

Öğrencilerin çevre ve toplum bilincini geliştirmek için çeşitli sosyal etkinlikler ve geziler de gerçekleştirilmektedir. Günümüz çalışma hayatında başarılı ve mutlu olmak için sadece matematik bilmek yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin kişisel farklılıklarını ortaya koymaları ve farklı yönlerini geliştirmeleri için akademik ve sosyal çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLÜM FAALİYETLERİ 
Pascal, Cayley, Fermat Yarışmaları: Merkezi Kanada' da olan Waterloo Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinden öğrencilerin katıldığı yarışmalardır. 
Kanguru Matematik Yarışması: Her yıl katılan okullarda aynı gün ve saatte gerçekleştirilen 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinden öğrencilerin katıldığı yarışmadır.
Bilim Kampı: Okulumuzun 9, 10 ve 11. sınıflarda  öğrenim gören, matematik ve fen derslerinde başarılı olan öğrencilerin müfredat dışı kazanımlarını arttırmak amacıyla haziran ayı içerisinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliktir.
Bilimsel Pentatlon Yarışması: Okulumuzun Matematik ve Fen Zümrelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir etkinliktir. İlimizdeki okulların üç kişilik ekiple katıldıkları bu etkinlikte, katılımcılara matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri alanında sorular sorulmaktadır.

 • Son sınıf öğrencilerimize yönelik TYT - AYT çalışmaları ve sınavları
 • Ara sınıflarda bireysel çalışma ve etüt çalışmaları
 • TÜBİTAK gibi çeşitli kurumların düzenledikleri proje grupları oluşturmak

 

Ayrıca öğrencilerin, uluslararası geçerliliği olan bir diploma alabilmeleri için IB felsefesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
Tüm akademik, kültürel, sosyal çalışmalarımızda hedefimiz; öğrencilerimizi geleceğe ve üniversiteye hazırlamak, evrensel düşünen, öğrenmeyi seven, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden, mutlu, duyarlı, insan haklarına saygılı, vatanına ve milletine yararlı, çağdaş, Atatürkçü iyi insanlar olarak yetiştirmektir.

"Ulusal eğitim programımızın, ulusal eğitim siyasetimizin temel taşı bilgisizliğin yok edilmesidir. Bilgisizlik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor, demektir. Bir yandan genel olan bilgisizliği yok etmeye çalışmakla birlikte, öbür yandan toplumsal yaşamda etkin, yararlı, verimli bireyler yetiştirmek gerekir. Bu da ilk ve ortaöğretim uygulamalı bir biçimde olmasıyla mümkündür. Ancak böylelikle toplumlar işadamlarına, sanatçılara sahip olur. Elbette ulusal dehamızı geliştirmek, duygularımızı layık olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da aynı öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz." Mustafa Kemal ATATÜRK

   İnsan, toplumsal bir varlıktır ve insanın toplumsallaşması, eğitimle mümkündür. İlişki kurduğumuz insanlar karşısında tutumumuz, yaşadığımız olaylar ve durumlarda aldığımız her karar ve ilgili davranışlarımız, bunları nasıl değerlendirdiğimize dayanır. Bu bağlamda bölümümüz derslerinde hedeflerimiz;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen,
 • Çevresiyle ve dünyayla etkileşim içinde olan
 • Dünya ve ülke gündemini takip eden,
 • Geçmişten bugüne uzanan; tarihimiz ve kültürümüzü özümseyen
 • Kuşatıcı bir bakış açısına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen,
 • Kendi yeteneklerinin farkına varabilen,
 • "Dünya vatandaşlığı: küresel yurttaşlık" rolünü benimseyerek bunun getirdiği sorumlulukları iyi bir şekilde yerine getirebilen,
 • Akademik dürüstlük anlayışıyla; merak eden, soran, sorgulayan, araştıran, farklı yaklaşımları, bakış açılarını, farklı yorumları dikkate alan,
 • Düşüncelerini rahat ifade edebilen, birbirlerini dinlerken özenli davranan,
 • Eleştirel düşünme yoluyla; kendi düşüncelerini değerlendirebilen ve görüşlerinin ardındaki nedenleri bulabilen, öğrenmekten heyecan duyan,
 • Üstlendikleri en zor görevlerde dahi, bunun bir kendini geliştirme ve öğrenme fırsatı olduğunu bilen,
 • Çevreye duyarlı, doğayı seven ve koruyan,
 • "Hoşgörü" nün, bir ortak yaşam koşulu ve saygı göstergesi olduğunun bilincinde olan bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

         Sadece derslerimiz değil tüm uygulama ve etkinliklerimiz de bu hedefler doğrultusunda planlanmaktır.

           FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi Sosyal Dersler Bölümü; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji,  Mantık, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden oluşmaktadır. 
Yaşadığımız çağda; öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla eğitim süreci boyunca;  alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla söyleşiler yapılarak, geziler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Okul içinde ve dışında yapılan; yarışma, atölye çalışmaları, sempozyum ve seminerlere katılım sağlanarak öğrencilerimizin entelektüel bakış açısına sahip olmalarına aracılık edecek çalışmalara katılma olanağı sağlanır. Öğrencilerimizin özel ilgileri doğrultusunda şekillendirilmiş sosyal sorumluluk projeleri, Etik Buluşmaları, Felsefe Buluşmaları, Kulüp çalışmaları, Perma kültür çalışmaları ile kendilerini geliştirme fırsatı elde ederler.

Okulumuz ulusal ve uluslararası yarışmalara, konferanslara ve seminerlere katıldığı gibi çeşitli organizasyonlarda da görev alır ve farklı organizasyonlara ev sahipliği yaparak öğrencilerimizin farklı kültürlerle temas etmelerini sağlar. Bölümümüz bu çalışmaların içinde ve ulusal günlerin kutlanmasında aktif olarak yer alır. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz düzenli olarak uygulanan konu tarama testleriyle kendilerini deneme, eksiklerini görerek bunları giderme fırsatı bulur. Konu tekrarları yapılır ve çoktan seçmeli soru tipleriyle hazırlanmış sınavlar yoluyla, hafta içi ve hafta sonu etütleriyle desteklenir.

Düzey öğretmenleri, her hafta düzenlenen toplantılarla, sınıflar arasında ortaklık sağlar, uygulamaları, disiplinler arası iş birliğine dayalı olarak işlenecek konuları, uygulanacak yöntemleri belirler, oluşturduğu plana göre uygular ve dersleri projelerle destekler.

"Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar." 

                                                                                                                      Muhsin Ertuğrul

Edebiyat, kültürlerin birlikteliğini sağlamanın yanı sıra insana ve topluma tutulan aynadır. Bir yandan duyguları, umutları, hayalleri, hayatları, fikirleri ve daha nicelerini ölümsüz kılarken öte yandan insanı anlatan ve onun deneyimlerini hazza dönüştürebilendir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; insana ve insan doğasına ayna tutabilen bir edebiyat eğitimi hedefiyle, Millî Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri'ne uygun olarak plan ve çalışmalar yürütmektedir.

 • Öğrencilere; edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanıtmak; Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmalarını sağlamak
 • Edebiyatımızın tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden aktarmak
 • Millî, kültürel ve evrensel değerleri benimsetmek
 • Edebi metinler aracılığıyla öğrencilerin okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmek ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak,  bölümümüzün temel hedeflerinden bazılarıdır.

Bölümümüz, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri amacıyla; alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla söyleşiler, geziler planlamakta; okul içinde ve dışında yapılan yarışma, münazara, sempozyum ve seminerlere katılımları için onları teşvik etmektedir. Öğrencilerimizin özel ilgileri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Basın-Yayın, Tiyatro, Münazara ve Kültür-Edebiyat Kulüplerinin çalışmaları da öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; öğrencilerimizi yaşama, geleceğe ve üniversiteye hazırlamak, evrensel düşünen, sanata değer veren, öğrenmeyi seven, okuyan, yazan, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden, yaratıcı ve kültürlü bireyler yetiştirmek gayesiyle yıl içindeki çalışmalarını planlamakta ve sürdürmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde genel amacımız; Ata'mızın "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden yola çıkarak; öğrencilerimizin sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilmeyi ve tüm spor dalları ile ilgili disiplinleri öğrenmelerini, onların isteklerini ve güçlerini kontrol etme becerisi kazanmalarını, enerjilerini doğru gözlemleyip yönlendirerek, sportif faaliyetlerde kazandıkları konsantrasyonu zihinsel etkinliklere de aktarmalarını sağlamaktır.

Düzenlenen ders içi sportif etkinlikler, derslerimizin vazgeçilmezi olan spor yarışmaları ve oyunlar aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs...), toplumsal (liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, kurallara ve başkalarına saygı vs...) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs...) alanlarda gelişimlerine destek olur. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, badminton, yüzme, masa tenisi, modern dans branşları öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmak için kullanılmaktadır. Branşa özgü beceri eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencimizin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Bu bağlamda Beden Eğitimi öğretmenleri olarak; içinde öğrencilerimizin de yer aldığı geniş kapsamlı organizasyonlar da düzenlenir. Bu yıl 16.'sını düzenleyecek olduğumuz "100 Yıllık Okullar Spor Şöleni" ne her yıl ev sahipliğini yapmaktayız. Ayrıca dönem içerisinde çeşitli spor turnuvaları düzenleyerek, öğrencilerimizi hem takım çalışmasına hem de rekabet ortamına dahil olarak, spor alanında öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulayarak öğrenmelerini sağlamaktayız.

MÜZİK DERSİ

Müzik derslerinde amacımız,

 • Türk ve Batı Müziği hakkında bilgi sahibi olarak ulusal ve evrensel düşünme becerisi kazandırmak,
 • Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak tanıyıp, ayırt ederek, müzik dinleme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak, okul orkestrası ve korosu gibi toplu yapılan müzik çalışmalarında takım halinde çalışabilmelerini sağlamak,
 • Müzik derslerinde, koro kulübünde ve okul sonrası çalışmalarda (müzikal ve sahne sanatları, orkestra, keman, piyano) edindiği bilgileri ve geliştirdiği becerileri sosyal hayatlarında kullanabilmelerini sağlamak,
 • Atatürk'ün ulusal ve evrensel müziğe vermiş olduğu değeri sahiplenen öğrenciler yetiştirmektir.

Müzik dersliğimiz, öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri notaları pratik etmeleri, enstrümanları görerek öğrenmeleri ve bu enstrümanlara rahatlıkla erişebilmeleri amacıyla çeşitli müzik entrümanlarını içinde barındıracak şekilde düzenlenmiştir. "Müzik ruhun gıdasıdır" sözünden yola çıkılarak öğrencilerimizin notaların tınısına kapılarak farklı dünyalarda kendilerini bulmalarını hedeflemekteyiz.

Okulumuz, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sanatsal yönlerinin de önemli olduğu düşüncesiyle, öğrencileri pek çok olanak sağlar. Her ayın ilk Cuma günü öğle tatilinde düzenlenen "Sempre Arte" etkinliği bu olanaklar biridir. Bu etkinlik esnasında, ilgili öğrenciler okulun giriş bölümünde yer alan piyanoyu ve diğer müzik enstrümanlarını kullanarak, birlikte çalışma şansı elde etmektedir.

RESİM DERSİ

Öğrencinin gelişebilmesi için kültür ve sanat ortamında yaşaması gerekir. Bulunduğu ortamın farkında olabilmesi, ancak aktif rol almasıyla gerçekleşebilir. Verdiğimiz sanat eğitimiyle de bireylerin tasarlayabilme yeteneklerini geliştirerek; yaratıcı ve üretken olmalarını istiyoruz. Bu amaçla resim derslerinde yapıla çalışmalar haricinde, her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen "Sempre Arte" etkinliğinde, ilgili öğrenciler okul girişinde bulunan boş alanda bir araya gelerek farklı temalarda afiş ve resim çalışmaları yapmaktadır.

Yaratıcı, kendine güveni olan, estetik beğeni düzeyi gelişmiş, yaşama olumlu bakabilen, sanatın dünya için yeri ve önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştiren, Atatürk'ün sanata verdiği değeri benimseyebilen, duyarlı bireyler olarak toplumumuzdaki yerlerini almalarını sağlamalarını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki; öğrencilerin yaratıcılıkları, desteklendiği ölçüde gelişir. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar esnasında öğrencilerimizin içinde yer alan Picasso'lar, Da Vinci'ler ya da Van Gogh'ları dışarı çıkartmayı amaçlıyoruz.

Okulumuz, öğrencilerin dil edinim sürecinde gereksinimlerini karşılayabilecekleri biçimde çerçevelenmiş bir yabancı dil eğitimi programı uygulamaktadır. Dil öğretimi Avrupa Birliği Dil Çerçevesi (CEFR)standartlarında gerçekleşmektedir. Okulumuzda eğitim almaya hak kazanan öğenciler hazırlık sınıfında yoğun bir dil programıyla karşılaşmaktadırlar. Okulumuz öğretim kadrosu, konularında yetkin ve deneyimli Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır. Derslerde dil ediniminde önemli rolü olan dört beceri (okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilere çağın gereklerine uygun biçimde teknolojik ögelerle desteklenerek sunulmakta ve ölçme değerlendirme sürecinde de öğrenciler, söz konusu becerileri sergileyip üretime geçebilecekleri kriterlerle sınanmaktadır. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin sağlam bir dil eğitimi temeliyle devam ettikleri süreçte eğitim programlarımız sadece dil bilgisi odaklı çalışmalardan çıkarılarak eleştirel düşünceyi önemseyen, kendini ifade etmeyi yetkinlikle başaran, yabancı dili akıcı şekilde kullanan bireyler yetiştirecek biçimde şekillendirilmiştir. 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise dilde yetkinliğin bir başka ölçütü olan TOEFLIELTS gibi uluslararası geçerliliği bulunan sınavlar konusunda da eğitim alırlar. Bu sınıflarda da yeni uygulamalar takip edilir ve titizlikle uygulanır. 

Okulumuzda yabancı dil eğitimi, İngilizce ile sınırlı değildir. Öğrencilerin ikinci bir yabancı dili de edinmeleri ve kullanabilmeleri için İngilizcede olduğu gibi diğer üç dilde de çalışmalar, Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR) deneyimli Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretmenleri tarafından hazırlık sınıfından itibaren yürütülür. Öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinden birini 12. sınıfa kadar eğitim-öğretim programının bir parçası olarak görürler. Dil edinimi konusunda hedeflerini gerçekçi bir eğilimle ortaya koyan ve ikinci yabancı dili öğrenmeye özel istek duyan öğrencilerimiz A2 seviyesinin ötesine geçerek B1 seviyesine kadar ilerleyebilmekte ve ikinci yabancı dili gelecekteki profesyonel hayatlarına önemli bir katkı hâline getirebilmektedirler.

 

Kuşkusuz yabancı dil edinimi yalnızca okuldaki ders saatleriyle sınırlanabilecek bir konu değildir. Bu amaçla, öğrencilerin dil becerilerini geliştirebilmeleri ve dildeki yetkinliklerini arttırabilmeleri için okul bünyesinde yürütülen kulüp çalışmalarında Yabancı Diller Bölümü olarak önemli bir sorumluluk taşımaktayız. Yabancı Diller Bölümü öğretmenleri rehberliğinde yürütülen MUN (Model United Nations), ESU Public SpeakingDebateInteract ve Literama Kulüpleri; öğrencilerin dil yetkinlikleri ve edinimlerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda elde ettikleri birçok uluslararası başarıyla da okulumuz için gurur vesilesi olmaktadır. Fransızca, Almanca ve İspanyolca eğitimi alan öğrencilerin dil edinim sürecindeki başarıları da FITDELFDELE gibi sınavlarla tescillenmekte ve öğrencilere ikinci yabancı dili kullanmaları noktasında yeni ufuklar açmaktadır.