Kütüphane

FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi, içinde bulunduğu akademik bütünlüğün amaçlarıyla birlikte öğretim programında belirtilen eğitimsel hedefleri desteklemek ve ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Öğrenci odaklı yaklaşımında gençlerde ve yetişkinlerde okuma, öğrenme ve bilgilenme zevkini kazanma - geliştirme - sürdürme için bilgisel hizmet üretimleri - sunumları gerçekleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle kütüphane, akademik açıdan öğrencilere bilgiye erişim, bilgiyi anlama, yorumlama, hayal kurma yoluyla bilgiyi kullanma, çoğaltma ve yaratıcı olma deneyimlerini oluşturabilecek olanakları sağlamaktadır.

FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi, öğrencilerin hem akademik hem de pratik gelişime yardımcı olmaya çalışan, öğrenciyi esas kabul eden, onu “önce iyi insan” ilkesinde yaşama hazırlayan ve onun gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmasına yönelik olarak yürütülen eğitim sürecinin içerisinde önemli bir misyonu yüklenmiş durumdadır. Bu bağlamda FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi; bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiyi nereden ve nasıl bulabileceğini bilen, bulduğu bilgiyi kullanabilen - yorumlayabilen ve yeni bilgiler üretebilen öğrencileri, yaşam boyu bilgi okuryazarlığı içerisinde gerek akademik gerekse pedagojik açıdan hazırlamakta ve desteklemektedir.

FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi, geleneksel olarak tanımlanabilecek kütüphane hizmetleri ve araçları yerine yenilikçi hizmet üretimleri ve bilişim araçlarıyla öğrencilerine en yüksek bilgisel katkıyı sunmak için çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle, IB Diploma Programı çalışmalarının başlamasıyla birlikte kütüphane ve bilgi hizmetleri bölümü olarak:

  • Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine,
  • Bilgi sistem ve kaynaklarını verimli kullanmasına,
  • Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmesine,
  • Akademik ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesine,
  • Okumanın yorumlanmasına, desteklemesine ve yaşamla ilişkilendirilmesine,
  • Bulguların ve bilgilerin edinilmesinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına,
  • Bilgi ve belgeyi karar almak için kullanmasında etik kurallara ve telif hakkına uygun ilkeli-bilinçli davranmasına önem vermekte ve öncelik tanımaktadır.