IBDP'nin Sağladığı Ayrıcalıklar

               IBDP, öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için, öğrenciyi ezberden uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Bu da yeni içerik kazanan üniversite sınavı açısından öğrencinin başarısını artırır.  Öğrenciye yüksek öğretimde gerekli olan üst seviyede ders çalışma becerisini kazandırır. Türkiye’de IB diploması alan genç insanlar sadece birkaç prestijli okuldan mezun olan küçük bir gruptur. İşverenlerin bu seçkin gruba yönelmesi kısa vadede olasılığı yüksek olan bir durumdur.  Öğrenci, IB programı içinde başarılı olduğu derslerden üniversitenin 1. sınıfında muaf tutulabilir. Öğrencilere dünya ekonomisi ve uluslararası politika konusunda küresel bir anlayış verilmesini sağlar. IB kültürler arası anlayışı destekler ve uluslararası alanda söz sahibi olmalarını sağlar. Ülkemizde birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli oranlarda burs olanakları sağlamaktadır. 

               Yaklaşık 100 ülkede, bini aşkın üniversite IB Diplomasını kabul etmektedir. IB Diploması sahibi öğrencilere ülkemizde bir çok vakıf üniversitesi ve özel üniversite IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte, yatay geçiş hakkı tanımakta ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.

Programın genel avantajları aşağıdaki şekilde madddeleştirilebilir:

•             MEB diploması yanında uluslararası bir diplomaya sahip olunması,

•             IB diplomasının uluslararası geçerliliği ve yurt dışında en iyi üniversitelerde öncelikli kabulü,

•             IB mezunlarının edindikleri kazanımlarla öne çıkmaları sonucu üniversite eğitimi ve sonrasında toplumda ayrıcalıklı bireyler olarak olarak yer almaları,

•             Öğrencinin, zamanı en iyi şekilde kullanmayı, en uygun yöntemlerle çalışmayı öğrenmesi,

•             Öğrencinin, akademik dürüstlük konusunda bilinçlenmesi,

•             Öğrencinin, düz yazı, makale ve denemeler yazarak yazma yeteneğinin gelişmesi,

•             IB programınında yer alan öğretmenlerin süregelen hizmet içi eğitimler sayesinde bu kazanımlarını diğer sınıf seviyelerine de aktarmaları sonucu bu kazanımların tüm okulda yaygınlaşması,.

               Programın en büyük avantajı IBDP kapsamında alınan derslerin üniversitede  kredi sayılabilmesidir. Bu teknik avantajın yanı sıra, IB öğrencileri iki yıllık diploma programı eğitimi süresince araştırma ve rapor yazma tekniklerini öğrenmiş, akademik dürüstlük kurallarına uyan, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve  problem çözme becerileri gelişmiş, toplum hizmeti projelerinde etkin bir şekilde görev almış, olayları evrensel bir bakış açısıyla irdelemeyi alışkanlık haline getirmiş bir şeklilde mezun olarak donanımlı bireyler olarak üniversite hayatına atılırlar.

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nde IBDP’ye katılmak isteyen öğrenciler için belli kabul kriterleri vardır. Bu kriterlerde öncelikle öğrencinin 9 ve 10. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması göz önüne alınır. Akademik başarı dışında, öğrencinin özellikle IB Diploma Programında seçmeyi düşündüğü derslerin öğretmenlerinden referans alması ve ders dışı etkinliklerini ve kazanımlarını belgelediği bir portfolyo sunması gerekir. Öğrenci velisinin tam desteği de programa katılabilmesi için gerekli koşullar arasındadır. Click here for the IB Diploma Programme Admission Policy at FMV Ayazağa Işık High School.

Diploma Programı ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için  Diploma Programı Koordinatörü Ms. Jenny Chavush ile irtibata geçebilirsiniz. jenny.chavush@fmvisik.k1.tr