Okulumuzda IB Dersleri

FMV AYAZAĞA IŞIK LİSESİ IB DERSLERİ

IB Diploma Programı, evrensel anlayışı teşvik eden, dünya barışına katkıda bulunacak,  sorumluluklarının bilincinde, yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinmiş bireyler yetiştirir.

Kapsamlı bir eğitim-öğretim programının tüm özelliklerine sahip olan IB Diploma Programının en  güçlü yanı programın çekirdeğini teşkil eden üç önemli olgudur.  Bunlar, doğru bilgiye ulaşmayı, bilgiyi analiz etmeyi ve irdelemeyi öğrendikleri TOK (Bilgi Kuramı), yaratıcılık becerilerini ve toplum bilinçlerini geliştirmeye yarayan CAS (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet) ve programı başarıyla tamamlayabilmeleri için seçtikleri bir disiplinde yazacakları 4000 kelimeden oluşan EE (Bitirme Tezi)’dir.  Bu üç çekirdek ders IB DP’nin felsefesinin odağını oluşturur.             

IB Diploma adayları altı grup dersten birer ders seçerler. Bu altı dersin üç tanesi İleri Seviye (Higher Level), diğer üçü ise Standart Seviye (Standard Level) derslerdir. Öğrenci isterse 4 ileri seviye ders seçebilir. and three at Standard Level. Her yeni IB döneminde açılacak olan seçmeli dersler, öğrenci sayısı, derse olan talep ve ders öğretmenine göre değişiklik gösterebilir.

FMV Ayazağa Işık Lisesi Diploma Programında yer alan dersler: (2021 Mayıs sınavları için)

Seçilen 6 derse ek olarak, öğrenciler, çekirdek dersler olan EE, TOK ve CAS gerekliliklerini tamamlarlar.

ÇEKİRDEK DERSLER:

1) EXTENDED ESSAY/ BİTİRME TEZİ (EE)

Öğrencilerin her hangi bir disiplinden seçtiği konu üzerine danışman öğretmen gözetiminde yazılan ve 4000 sözcükten oluşan zorunlu tez çalışmasıdır.

2) TOK/BİLGİ KURAMI

               Bilgi kuramı dersi, IB Diploma Programı eğitim felsefesinin merkezinde yer almaktadır.                Bilgi Kuramı,  IBDP dersleri için eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacı ile hazırlanmış olan bir derstir.Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir. Diplomayı almaya hak kazanabilmek için öğrenciler iki yıl içinde 100 saatlik bilgi kuramı dersi almış olmalıdırlar. Bu derste öğrenciler, 1000–1500 sözcükten oluşan bir ödev ile 10 dk.lık bir sunum yapmak zorundadırlar.

3) CAS / YARATICILIK, ETKİNLİK, TOPLUM HİZMETİ

               CAS; Creativity (Yaratıcılık), Action (Etkinlik) ve Service (Toplum Hizmeti) kelimelerinin baş harflerinden oluşan IB diploma Programı’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. CAS; Öğrencileri akademik çalışmalarının dışında, yaşayarak, tecrübe kazanarak eğitmeyi amaçlayan değer merkezli bir programdır. IB felsefesinin temelinde, "bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. CAS aktiviteleri planlanırken öğrencilerin her üç alan için eşit  zaman ayırması beklenir.