Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, anasınıfından başlayarak lise yıllarını da içine alan eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip etme, aile, çevre ve okul ile ilgili davranış ve uyum becerilerini geliştirmeleri konularında onlara destek vermektedir.

Psikolojik Danışman; öğrencinin, kendisini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak kişisel, sosyal gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarını yapan kişidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir ve bir uzmanlık işidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Nedir, Ne Değildir?

 • Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilere sadece önerilerde bulunarak ne yapması gerektiğini söylemek değildir.

 • Objektif olarak olayları değerlendirmektir.

Öğrencileri koruyarak her durumda kayırmak değildir.

 • Öğrencilerin sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp, uygun çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır.

Sorunları öğrenciler adına çözmek değildir.

 • Her türlü kişisel, sosyal, aile ve eğitim sorunlarında öğrencinin uygun kararlar almasına yardımcı olmaktır.

Öğrenci adına karar vermek değildir.

 • Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır.

Disiplin, yargılama ve ceza yolu değildir.

 • Test ve anket öğrenciyi tanımak için kullanılan araçlardır.

Rehberlik sadece test ve anket uygulamak değildir.

 • Rehberlik sistematik bir yardım sürecidir. Kısa sürede gerçekleşen sihirli bir yardım değildir.
 • Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

Bilgiler öğrencinin rızası olmadan 3.kişiler ile paylaşılmaz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÖĞRENCİ ve VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Oryantasyon

Fiziksel ve sosyal çevreye uyum çalışmaları

 • Tanımaya yönelik test ve teknikler

Kendini ve arkadaşlarını tanıma, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma.

 • Sosyal beceriler

İletişim ve sorun çözme becerileri, öfke kontrolü, arkadaşlık ilişkileri.

 • Akademik performans izleme ve destek çalışmaları

Verimli ders çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, program oluşturma, YGS&LYS destek süreci.

 • Üniversite ve meslek tanıtımları

Gezi, panel, kariyer ve meslekler sempozyumu, mesleki bilgi edinme ve deneyim projesi

 • Mesleki rehberlik çalışmaları

Ders seçimi yönlendirme ve bilgilendirme, test ve envanter çalışmaları, mesleki bilgi edinme ve deneyim projesi

 • Psikolojik Danışma ve Görüşme Süreci

Bireysel Görüşmeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin bireysel görüşmeleri;

 • Öğrencilerin/velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları,
 • Velilerin çocukları hakkındaki bilgi paylaşımları,
 • Öğretmenlerin öğrencileri hakkındaki geribildirimleri,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisinin gözlemleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Görüşmelere öğrencinin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim sürecine göre devam edilir.

Görüşmeler randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Grup Çalışmaları

Aynı ihtiyaçlara sahip öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla küçük gruplar şeklinde gerçekleştirilir.

Örnek çalışmalarımız:

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme
 • İletişim Yöntemleri
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri

Sınıf Etkinlikleri

Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanımaları, anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla, Sınıf Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışman işbirliği ile sınıf etkinlikleri yapılır.

MESLEKİ PROJELER

Mesleki Bilgi Edinme Projesi (MEBEP)

10. ve 11. sınıf düzeylerinde devam eden bir projedir. Projeyle amaçlanan, öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine uygun meslekleri tanımaları ve kendilerini bir meslek içinde tanımlamalarıdır.

Kariyer ve Meslekler Sempozyumu

Öğrencilerin ilgi duydukları meslekleri tanımaları, değişen dünyada mesleklerin geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapabilmeleri ve meslek seçimlerinde sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olabilmek amacı ile "Kariyer ve Meslekler Sempozyumu" düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin tanımak istedikleri meslek gruplarına mensup akademisyenlerin ve meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimiz, mesleklerle ilgili birebir bilgi alma ve sorularına cevap bulma fırsatı yakalamaktadırlar.

Mezunlarla Paylaşım Toplantısı

Mezun öğrencilerimizin, kendi öğrencilik deneyimlerini ve özellikle üniversiteye hazırlık süreçlerini, öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak ve hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla paylaştıkları “Mezunlarla Paylaşım Toplantısı” her sene 11.sınıf ve Fen3 sınıfı öğrencilerine yönelik yapılmaktadır. 

Öğrenci Koçluğu Çalışması

Öğrenci Koçluğu, okul ortamında bir koç öğretmen ile öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Öğrencinin talebi doğrultusunda her 12.sınıf öğrencisinin bir koç öğretmeni vardır. Uygulamada gönüllülük esastır.

Koç Öğretmen öğrencinin:

 • Öncelikle kendini tanımasına,
 • Kendisine uygun olan alanlara yönelik hedef belirlemesine,
 • Akademik açıdan güçlü ve zayıf yönlerini saptamasına,
 • Düzenli beceriler ve sorumluluk duygusuyla yol almasına,
 • Karşılaşabileceği problemlerle baş edebilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

SEMİNERLER

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik düzenlenmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Öğrencilere Yönelik Seminerler

 • Problem Çözme Becerileri
 • İletişim Becerileri
 • YKS Sistemi
 • Üniversite Tercihleri
 • Sınav Kaygısı ve Motivasyon
 • Dijital Tehlikelerin Farkında mısınız?
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Çatışma Çözme Becerileri

Veli Seminerleri(Ebeveyn Gelişim Atölyesi)

 • "Ergen ve Arkadaşlık: Ergenin Bağımsızlık İhtiyacı"
 • Çatışmadan uzlaşmaya Ergen ve Aile
 • Ergenlik: Bir Ailenin Dönüşümü
 • Ergenin Bağımsızlık İhtiyacı
 • "Ergenle İletişim"
 • Sınav Stresi ve Başa çıkma Yöntemleri
 • Alışkanlıktan Bağımlılığa
 • Dijital Tehlikelerin Farkında mısınız?
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Kariyer Yolculuğunda Sınav Gerçeği
 • YKS Sistemi ve Meslek Seçimi Hakkında Bilgilendirme

Öğretmen Seminerleri

 • Çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Sınıf Yönetimi
 • YKS Sistemi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI DESTEK ÇALIŞMALARI

Psikolojik danışmanlarımız yükseköğretim kurumları giriş sınavlarına hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerimize,

 • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri
 • Eğitsel rehberlik çalışmaları (verimli ders çalışma ve test çözme teknikleri, motivasyon vb.)
 • Üniversite gezileri
 • Mesleki eğilim belirleme amaçlı uygulanan test ve envanterler
 • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri
 • Yıl boyunca yapılan deneme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Meslekleri ve üniversiteleri tanıtıcı panel ve sempozyumların düzenlenmesi
 • TYT ve AYT hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirmeye yönelik sunumlar
 • YKS tercih danışmanlığı kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.