Kulüpler

İngilizce Etkinliği


 

Okulumuzda İngilizce eğitimi, 5 ve 6 yaş grubunda haftada 15 saat, 4 yaş gruplarında 8 saat olmak üzere gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecektir. Etkinliklerimizi düzenlerken hedefimiz İngilizce dinleme becerilerini geliştirip, konuşma becerilerinin oluşmasına temel oluşturmaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek için çeşitli ders  ve kaynak kitaplar, hikaye kitapları, CD, DVD, resimli kartlar, posterler, çeşitli objeler, kuklalar ve oyunlar kullanılmaktadır. Konuşma becerilerinin gelişimine temel oluşturmak için drama, rol oynama ve taklit etme çalışmalarıyla dili interaktif kullanabilecekleri ortamlar sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bunlar dışında programlarımızda sınıf öğretmenlerinin planlarını destekleyici birçok  çalışmada yer almaktadır. Çünkü  kendi ana  dillerinde öğrendikleri kavramlar yabancı dil edinimlerinin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bunu  da gerçekleştirmek için başta Gems programını destekleyen aktiviteler ve hikayeler ayrıca işlenen diğer  konularla ilgili etkinlikler düzenlenmektedir. Derslerde öğrencilerin İngilizcenin farklı etkinliklerde de kullanılabileceğini  fark etmeleri, dinleme ve fiziksel becerilerini geliştirmek amacıyla Yoga etkinlikleri İngilizce yürütülmektedir. 

Müzik Etkinliği

Okulumuzda her sınıfımıza haftada 1 saat piyano ve orff enstrümanları eşliğinde müzik etkinliği yapılmaktadır. Ayrıca, bu eğitim sınıf öğretmenleri tarafından Orff çalışmaları ile desteklenmektedir. Anaokulunda müzik ve Orff etkinlikleri öğrencilerin dil gelişimlerini olumlu yönde etkiler, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilere beraberlik ve bir gruba ait olma duygusu verir. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yardım eder ve sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar. Onlara güven ve başarı duygusu kazan- dırır.  Ayrıca, üzik eğitimi ile Atatürk sevgisi ve milli duyguların geliştirmesi de amaçlanır.

Satranç

Satranç etkinliği 6 yaş grubu öğrencileriyle haftada 1 saat olarak planlanmıştır. Çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma amaçlanmalı ve çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemesine destek olmaktadır. Ayrıca satranç çocuklarda karar vermelerinii, dikkatlerini, kapsamlı düşünmeyi ve özgüveni geliştirir.

Dans

Dans etkinliği 5-6 yaş grubu öğrencileriyle haftada 1 saat olarak yapılmaktadır. Dans etmek, çocuğun kendisini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Dans etmek çocuğun özgüvenini, duygusal gelişimi, fiziksel gelişimini destekler.  Dans etkinlikleri çocukların yaratıcılık becerilerini harekete geçirir, sanata olan meraklarını güçlendirir. Dans etkinliklerinde çocuklarımızın tüm dans türlerini tanımasını, deneyim edinmelerini hedefliyoruz.

Seramik

Seramik etkinliği 4-5 yaş gruplarının haftada 1 saat katıldığı etkinliktir. Bu etkinlikte amaç seramik sanatını tanımak, seramik yapabilmelerini, kendi becerilerini, yeteneklerini, keşfetmelerini sağlmaktır. Seramik çalışmaları öğrencilerin el becerileri ile zihni çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmede, enerjisi ile yaratıcılığını birleştirmede, özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmede günlük aktivitelerini destekleyici yönde beceri kazandırmaktadır.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersimiz 6 yaş öğrencileriyle haftada 1 saat olarak yapılmaktadır. Derslerimiz öğrencilerimize, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur. Etkinliklerimiz arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma, basit baskı teknikleri gibi birçok etkinlik yer almaktadır. 


Yoga

Yoga etkinliği 5-6 yaş grubu öğrencileriyle 1 saat olarak planlanmıştır. Klasik yoga duruşlarının çocuklar için uyarlandığı eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği hareket bütünüdür. Çocuk yogasından amaçlanan beden-ruh-akıl uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamına devam etmesini sağlamaktır.

Çocuk yogası ile güvenli bir ortamda çocukların kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ortaya koymayı amaçlıyoruz.  


Laboratuar

Anaokulunda yapılan deneylerle öğrencilerimizin bilime ilgisini uyandırabilmeyi amaçlar. Öğrencilerimize laboratuvarın aslında hayatın bir parçası olduğunu ve canlı, cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılır olduğunu göstermeyi hedefler. Böylece kabiliyetli öğrencilerin küçük yaşta keşfedilmesi, bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi ve bilimsel metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirmeyi destekler.

''BİLİM GERÇEĞİ BİLMEKTİR''

Spor

Çocuğun okul öncesi hareket gelişiminde en özel ihtiyacı oyun oynamak ve hareket etmektir. Bedenin fiziksel olarak hareket etmesini sağlayıcı aktiviteler olarak isimlendirilen "fiziksel aktivite" çocuklar için yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu dönemdeki çocukların hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de sportif çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet, esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır. Çocukların yaşları, gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak haftada 1 saat yapılan bu etkinlik, çocukların hem hareket gelişimleri, hem de sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkı sağlar.

Bilgisayar

        Okulumuzda bilgisayar dersi kapsamında öğrencilerimiz ile derslerin içeriğine göre her öğrenciye bir tablet ya da bilgisayar kullanma olanağı sağlayan dersliklerde, Maker Labımız da ya da sınıflarımızda dersimiz hafta da bir saat olacak şekilde 6 yaş grubumuza bilgisayar öğretmeni tarafından verilmektedir. Bu derste amacımız öğrencilerin gelişen teknolojik araçları tanımları, kullanımı ile ilgili işlevlerini bilmeleri, dijital sağlık konularını öğrenmeleri sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimiz ile bu derste ağırlıklı olarak kodlama, robotik ve tasarım etkinlikleri yapılmaktadır. Bunun için öğrencilere kodlamaya yönelik Code.org, Scratch Jr gibi uygulamalar ve Cubetto robotu kullanılarak algoritma becerileri, problem çözme becerisi ve yaratıcılık becerisinin gelişmesi sağlanmaktadır.