MAZARETE YER YOK! BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ

Öğrencilerimizden Dinliyoruz: Bilgi Okuryazarlığı, Akademik Dürüstlük ve Kütüphane Kültürü Ne Demektir?  Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? 
Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi bilgi okuryazarlığı eğitimini bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak gerçekleştiriyor: Öğrenciler, öğretmenlerine sunumlar yapıyor.  Yapılan bu çalışmanın devam etmesi için dersler sene başında bütün bir yıla yayılacak şekilde düzenlendi. Yaptığımız çalışmalar dâhilindeki eğitim programına her yıl olduğu gibi bu yıl da "Etkili bir 'öz' nasıl yazılır?", "Bir makalenin ana hatları nasıl olmalıdır?" gibi konulara temas edilerek başlandı.  İlk derste kütüphane uzmanlarımız  tarafından konunun anlatılan tüm detayları, sonraki derslerde öğrenciler tarafından hem sınıf arkadaşlarına hem de öğretmenlere anlatılacak şekilde düzenlendi. Böylece bu programda öğretici ve anlatıcı olarak asıl rolü öğrenciler üstlendi.  Yapılan uygulamalı derslerin sonrasında Edebiyat Öğretmeni  yönetimindeki 10-A sınıfı, kaynakçanın ayrıntılı gösterildiği ödevlerinin sunumunu yaptı. 
Bu yıl bilimsel araştırma teknikleri ve veri tabanı eğitimi için toplu sınıf eğitiminin yanı sıra hazırlık sınıfları üçerli gruplara bölünerek grup öğrencilerine 20 dakikalık "bire bir" eğitim verildi. Eğitim sonrasında kütüphanede katalog tarama, kaynağa erişim ve kütüphane dışında etkili araştırma yöntemlerinin ince detayları anlatıldı. 
Bilgi Okur Yazarlığı Kapsamında Öğrenmeyi Hedeflediğimiz Ana Başlıklar:

  • Makalenin ilk ışığı "başlık" nasıl olmalıdır? Etkili bir başlık neden bu kadar önemlidir?
  • Öz (Abstract) nedir? Etkili bir "öz" nasıl yazılır?
  • Makalenin dili nasıl olmalıdır? Objektif ve subjektif olmak nedir?
  • Makalenin ana hatları nedir? Bir makaleyi kaleme alırken yapılan sık yanlışlar nelerdir?
  • Sonuç nasıl yazılır?

Bilgi ve Işıkla

Galeri