KULÜP ETKİNLİKLERİ

5-6 yaş grubu öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapmış oldukları seçim ile eğitim-öğretim yılı içerisinde katılacakları kulüp dersi belirlenir. Öğrenci tüm yıl boyunca seçmiş olduğu kulüp etkinliğine katılır.

MODERN DANS: Modern dans etkinliği, öğrencilerin hareketlerle kendilerini ifade etmelerini, estetik algılarını geliştirmelerini, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup içinde uyumlu hareket etmelerini sağlamaktır.

DRAMA: Drama etkinliği, öncelikle öğrencilerin kendilerini anlamalarına ve tanımalarına daha sonra iletişim becerilerini, hayal güçlerini ve kendilerinde var olan yaratıcılıkları geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

 SATRANÇ: Satranç etkinliği birçok alanda öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olan, öğretirken eğlendiren bir akıl oyunudur. Bu bağlamda öğrencilerimizin dikkat sürelerini ve zihin gelişimlerini destekleyerek, onlara satranç kültürünü tanıtmak ve sevdirmek amaçlanmaktadır.

PERKÜSYON: Perküsyon etkinliği, farklı kültürlere ait vurmalı çalgıları tanıtmakla birlikte genel ritim bilgisinin ardından, vuruş teknikleri, bas-tiz sesleri ayırt edebilme, ritim çeşitleme ve düzenleme başlıkları altında enstrüman çalışması yapılmaktadır.