DRAMA YOLUYLA MÜZEDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ortamları olarak kullanılan müzeler, eğitim alanında da etkin kullanım mekânları ve ideal öğrenme ortamları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin de önemli bir öğrenme yöntemi olan müzede eğitim gerçekleştirmek için 18 Haziran 2019 tarihinde “Hisart Canlı Tarih ve Diaroma Müzesi”ni 7. sınıf öğrencilerimizle ziyaret ettik.

Müzeye gitmeden önce öğrencilerimize sosyal bilgiler öğretmenlerimizin hazırladığı gezi kitapçığını vererek gezi öncesi çalışmalarını yapmalarını istedik. Bu çalışmalar doğrultusunda müzede nesne arayışı sonucunda ödül alan öğrencilerimiz de oldu.

Bu geziyi düzenleme amacı: “Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.” kazanımı doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri özellikleriyle İstanbul’un fethi konusunda öğrenilenleri pekiştirmeyi sağlamaktır.

Gezi sırasında drama öğretmenimiz ve sosyal bilgiler öğretmenlerimizin hazırladıkları drama çalışmalarıyla öğrencilerimizin role girmesini ve dönemi anlamasını sağladık.

Galeri