FMV Işık Okulları Eğitimde İyi Örnekler

FMV  IŞIK OKULLARI 1. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER SEMPOZYUMU

İnsanoğlu yaşamı boyunca sürekli farklı şeylerle karşılaşır, tecrübelerini artırır, yeni ve faydalı bilgiler edinir. Yani öğrenme süreci hayat boyu devam eder. Bilim ve bilgi durmaksızın ilerleyen, gelişen, artan bir cevherdir. Geleceğe hükmetmek isteyenler, her şeyden önce bilgiyi yönetmek zorundadır.

Biz Işık ailesi olarak, yenilikçi ve teknolojik yaşamın bir gereği olan bilime değer vermekteyiz. Biliyoruz ki bilimi önemsemek "doğru bilgi" yi önemsemektir ve global bilim dünyasında söz sahibi olabilmek bilginin paylaşılması ile mümkün olacaktır. İşte "FMV Işık Okullarında 1. Eğitimde İyi Örnekler Sunumu" da bu fikrin ışığında ortaya çıkmıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Erenköy kampüsünde başlayan bu güzel paylaşım, yeni öğretim yılında bütün kampüslerimizi kapsayacak büyük bir organizasyona dönüşmüştür.

Bu organizasyonun en temel amacı farklı kampüslerimizde uyguladığımız ve olumlu sonuç aldığımız etkinlik, sınıf uygulamaları ve projelerin öğretmenlerimiz arasında paylaşılmasıdır.

21 Ağustos 2013 tarihinde Erenköy Kampüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ve tüm kampüslerimizdeki öğretmenleri bir araya getirecek bu organizasyona 680 öğretmenimiz katılacak, 25 farklı sınıfta toplam 90 sunum yapılacaktır.

 

    12 / 08 / 2013

    Euro.Message madebycat