YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, en yüksek karar organı olup, kendi aralarından seçtiği başkan, başkan vekili ve genel sekreterden oluşan İcra Komitesi vasıtasiyla, Feyziye Mektepleri Vakfı ve FMV Işık Okulları'nı yönetmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Mali Murakebe Heyeti, Feyziye Mektepleri Vakfı ve FMV Işık Okulları ile ilgili eğitim, teknik ve mali konularda gerekli gördüğü inceleme ve denetimleri yapmakta, ileriye dönük kısa, orta ve uzun vadeli aldığı kararları uygulatmakta veya gerektiğinde Yönetim Kurulu gündemine getirmektedir.

Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu

Av. A. Akın SÜEL
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet BURAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Zeynep SEZERMAN
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Prof.Dr. İlhami ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman F. ERBELGER
Yönetim Kurulu Üyesi
Mimar M. Kâmil ÖZKARTAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Said AKÇURA
Yönetim Kurulu Üyesi
K.Münir HAMAMCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Av. A. Hüsnü GÜRELİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan POLAT
Yönetim Kurulu Üyesi

S. Eren İNÖNÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sıddık YARMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hülya Neşe ÇUBUKÇU
Yönetim Kurulu Üyesi

Feyziye Mektepleri Vakfı Onur Kurulu

Y.Müh. Altan GÖKÇEK
Onur Kurulu Başkanı
Av. Gün Han BAŞİK
Onur Kurulu Üyesi


Dr. Özge SEZERMAN
Onur Kurulu Üyesi
Euro.Message madebycat