GLOBAL COMPACT

Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi)

Birleşmiş Milletler'in Küresel İlkeler Sözleşmesi 2000 Aralık ayında yürürlüğe girmiş olan ve gönüllülük üzerine dayalı bir uluslararası sosyal sorumluluk organizasyonudur. Sadece şirketler değil eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluş üyeleri de üye olabilmektedir. Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, çalışanların hakları ve rüşvet ile ilgili 10 ilkeden oluşmaktadır. Bu Sözleşme'yi ilk imzalayan eğitim kurumları arasında yer alan Feyziye Mektepleri Vakfı, sözleşmeyi Haziran 2006 tarihinde imzalamıştır.

Bu üyelik Feyziye Mektepleri Vakfı'nın aşağıda ifade edilen misyonuyla oldukça uyumludur: "Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına saygılı, okuyan, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenen, laik ve demokrat, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Atatürkçü gençler yetiştirmektir." Feyziye Mektepleri Vakfı, bu misyonuyla kurulduğu günden bu yana her öğrencisini, ödül alan Toplumsal Duyarlılık Projeleri üretmeye teşvik etmekle beraber; sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireylerin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu üyelik ile hem ülkemizde hem de dünya çapında bu alanda gençlerin geleceğe sahip çıkmaları ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde projeler geliştirme ve hayata geçirme çalışmaları kesintisiz sürecektir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, 31 Ocak 1999'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda, iş dünyasının liderlerinden uluslararası bir yapılanma olan Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne destek olmalarının istenmesi ile başlayan girişim, şirketlerin, Birleşmiş Milletler teşkilatlarının, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, ortak vizyon, amaç ve değerler doğrultusunda çalışmalar yapmasını hedeflemektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ilgili olarak, 26 Temmuz 2000'de New York'taki BM merkezinde başlayan çalışmalar, bugün dünyanın her tarafından üç bini aşkın sayıda şirket, uluslararası çalışma ve sivil toplum örgütünün katılımı ile insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel prensip doğrultusunda sürmektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, şirketlerin, küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Bu sayede özel sektör – ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak - temel vizyonu, yani 'sürdürülebilir ve kapsamcı bir küresel ekonomi'yi sağlamayı hedeflemektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, iki ana amacı olan, tamamen gönüllü bir harekettir:

 • Anlaşmanın bazını oluşturan on prensibi iş dünyasındaki aktivitelere entegre etmek
 • BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizatör görevini yerine getirmek

Küresel İlkeler Sözleşmesi, üzerine kurulu olduğu prensiplerin gerçekleştirilmesi için şirketlerin, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin halka sorumluluk, şeffaflık ve kendi geleceklerini sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla çalışacağına güvenme esasına dayanarak çalışmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi bir 'dır. Merkezinde "Global Compact" yani "Küresel İlkeler Sözleşmesi" ofisi ve altı BM teşkilatı bulunmaktadır: İnsan Hakları Komisyonu Ofisi, BM Çevre Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kalkınma Programı, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi.

Küresel İlkeler

İnsan Hakları

 • İlke 1 : Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi
 • İlke 2 : Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması

Çalışma

 • İlke 3 : Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması
 • İlke 4 : Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi
 • İlke 5 : Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi
 • İlke 6 : İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi

Çevre

 • İlke 7 : Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi
 • İlke 8 : Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
 • İlke 9 : Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması

Ahlak

 • İlke 10 : Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması

http://www.unglobalcompact.org/

Euro.Message madebycat