İK POLİTİKALARIMIZ

İnsan Kaynakları Misyonumuz

"Önce iyi insan yetiştirmek"

gayesinde olan Feyziye Mektepleri Vakfı'nın İnsan Kaynakları misyonu;

Çağdaş, evrensel, laik, demokratik bir ortam sunarak,

Araştıran, düşünen, sorgulayan, gelişmeye ve geliştirmeye açık çalışanlarla

Vakıf okullarımızı gelecek yıllara taşımak.

İnsan Kaynakları Politikamız

*İş Kanunu, SGK ve MEB kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda, çalışanın ve işverenin haklarını eşit düzeyde koruyan ve kollayan uygulamalar geliştirmek.

*Kurum kültürüne uygun çalışanların işe alımının yapılmasını sağlamak, hizmet içi eğitimlerle gelişimlerine katkıda bulunmak, performanslarını artırmak.

*Vakfımızın belirlemiş olduğu hedeflere, Genel Müdürlük ve Okul Yönetimleriyle birlikte uygulamalar geliştirerek ulaşmak.

*Mutlu çalışanın, başarılı işler ortaya çıkaracağının bilinciyle çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar geliştirmek.

*Teknoloji desteği ile etkin ve verimli kurumsal bir yapı kurarak, geleceğe dönük öngörülü projeler geliştirmek .

*Kurumsal değerlerimizi gözeterek kampüsler arası eğitim, toplantı ve organizasyonlar düzenleyerek çalışanlarımıza "Işıklı" kimliği kazandırmak.


Çalışan Seçme ve Yerleştirme

Her yıl yapılan norm kadro planları ve iş yükü analiz çalışması doğrultusunda, bir sonraki yıl ihtiyaç duyulacak kadro sayıları belirlenir. Çeşitli yayın organları ile kadro açıkları duyurulur. İş başvuruları açık pozisyonlar için ya da genel başvuru olarak web sayfamızdan ya da Yenibiris.com üzerinden yapılabilir. Şahsen, faks, e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Öğretmenlik başvurularında MEB tarafından belirlenen alanda atanmaya uygun nitelikler aranmaktadır.

Açık pozisyon ilanlarına yapılan tüm başvurular İnsan Kaynakları Bölümü tarafından incelenir ve ilgili komisyonlarla paylaşılır. Adaylardan video cv kaydı ve/veya psikometrik testler istenebilir. Değerlendirmeler neticesinde uygun görülen adaylar mülakata davet edilir. Tüm pozisyonlar için İngilizce bilen adaylar tercih sebebidir. Gerek görülür ise adaylarla birden fazla mülakat yapılabilir, uygulamalı ders anlatım istenebilir.

Açık pozisyonlara göre uygun görülen adaylara İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifi yapılır. Bir aday iş teklifini kabul edip, sözleşmesini imzaladıktan sonra diğer adaylara pozisyonun kapandığına dair bilgi mesajı, başvuru yapılan alandan gönderilir..

Öğretmenlik kadrolarında çalışacaklar, sözleşmelerini okul yazı işleri birimlerinde imzalar, belgelerini işe başlamadan 1 hafta önce teslim ederler. Sözleşme imzalanmadığı sürece istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmuş sayılmaz.

İşe yeni başlayacak çalışan Ağustos ayı içinde oryantasyon programına dahil edilir. Çalışanların kampüsleri, kadro ihtiyacı doğrultusunda İnsan Kaynakları Bölümü tarafından belirlenir.

Euro.Message madebycat